Construcció de dipòsits

Arrow

Construïm tota mena de piscines i dipòsits d’aigua, tan és la complexitat del terreny o forma que trobarem la millor manera d’executar-ho.

Demanar pressupost

Piscines

Executem diferents tipus de piscines: Encofrades, gunitades, prefabricades o d’obra tradicional.

Qualitat

La qualitat del formigó i vibratge del mateix ha de ser òptim per aconseguir una màxima estanquitat de l’aigua.

A mida

Segons les condicions del terreny o necessitats del client realitzem diferents dimensions.