Naus industrials

Arrow

Els requisits i tipus de construcció que posseeixen les naus industrials varies en funció d’innumerables activitats econòmiques que s’hi poden desenvolupar, i hi ha un gran nombre de solucions constructives.

Demanar pressupost

Encofrat in situ

Algunes naus han de ser encofrades in situ per donar més resistència a l’estructura.

Interiors

Ens encarregarem de les diferents estances de la nau.

Instal·lació prefabricat

També instal·lem el sistema prefabricat disminuint el temps d’execució.