Encofrats personalitzats

Arrow

El formigó és un dels millors elements per copiar la textura del motlle i podem aconseguir infinitat de textures i formes.

Demanar pressupost

Estructures

Realitzem tota mena d’estructures, ja sigui amb llosa, reticulat, placa alveolar, jàsseres, etc.

Textura i forma

Personalitzem la textura i la forma desitjada per un acabat final decoratiu.

Sistema d’encofrat

Disposem d’una àmplia varietat de motlles per realitzar tota mena d’encofrat tant horitzontal com vertical.